Delivery Service Against Loneliness

One apartment during the pandemic and a visitor to order. On Friday, the students of the international Authorial Acting Program at Department of Authorial Creativity and Pedagogy at DAMU staged a production of their own text The Visitor. The authors of the dystopian drama are Natali Spasova and Viktor Buzharov, who also performs in the show. The production is based mainly on the gradual unveiling of the story and the fictional world, which is not so far from our reality.

Dovážková služba proti samotě

Jeden byt za pandemie a návštěvník na objednávku. V pátek uvedli studenti mezinárodního programu autorského herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU inscenaci vlastního textu The Visitor. Autory dystopického dramatu jsou Natali Spasova a Viktor Buzharov, který v představení také sám vystupuje. Inscenace stojí především na postupném odhalování příběhu a fikčního světa, který není tak vzdálený od naší reality.