Ako veľmi sú nám vzdialené ženy z východu?

Lívia Brachnová

Autorská prvotina Umlčané dvojice Kataríny Jungovej a Patrície Rotterovej sa pokúša priblížiť východný svet, najmä pomery pre život a práva žien po nastúpení radikálneho hnutia Taliban v auguste 2021. Autorky sú spolužiačky z druhého ročníka katedry réžie a dramaturgie na bratislavskej VŠMU a ich vedúcim pedagógom je slovenský režisér Roman Polák. Ide o činoherné predstavenie s prvkami pohybového divadla, ktorému sa Katarína Jungová venuje v tanečnom divadle Noir Dance Company a jej zásluhou nie je len dramaturgia, ale aj choreografia predstavenia a jej naštudovanie.      

Záujem tvorkýň o problémy a vojny na východe a témy emigrácie nastal podľa ich slov už pred niekoľkými rokmi, v čase, keď začali byť tieto reálie na Slovensku často preberané a komentované nehumánnymi a rasistickými spôsobmi nielen zo strany občanov, ale aj vedenia štátu. Ich postoj v tvorbe jasne hovorí aj o ich osobnom postoji a vnímaní problematiky ženských práv všeobecne.

Pocit bezmocnosti a neschopnosti aspoň trochu pohnúť s názormi bežných Slovákov, ale aj najbližších sa ešte viac vystupňoval koncom minulého leta, kedy sa politická situácia v Afganistane rapídne zhoršila. Práve frustrácia z ľudských postojov k obetiam vojny či neochoty pomôcť cudzím kultúram sú dôležitou témou inscenácie. V dnešných dňoch sa týmto jazykom ešte viac prihovára napríklad aj k tým, ktorí odmietajú akúkoľvek empatiu s utečencami pred vojnou na Ukrajine, hoci v tomto prípade nejde ani o kultúru nám príliš vzdialenú. 

Autorky pri tvorbe čerpali inšpiráciu z dnes už neexistujúceho filmoveho dokumentu o afganských ženách. Inscenácia popisuje ženské práva a možnosti nielen v Afganistane, ale aj na Slovensku a ďalej načrtáva, ako s nimi dokážu dievčatá vychované v rôznych kultúrach a pomeroch naložiť. Aké stereotypy ich v živote čakajú a či sa im vôbec dá vyhnúť. Aké to je, pokúsiť sa dostať preč. Von. Na slobodu. O ktorú musíte prosiť. Doprosovať sa, žobrať.

Inscenácia karikuje slovenský sociálny a štátny systém, ktorý aj zo život zachraňujúcich otázok dokáže spraviť televíznu súťaž pre politikov za účelom presláviť sa. Je súhrnom dôležitých spoločenských problémov na Slovensku (nielen) minulého roku. Sprostredkované sú nám samozrejme aj v tomto prípade médiami, pretože tiež tvorkyne sa k inšpiračným zdrojom a informáciám dostávali práve prostredníctvom nich.

Autorky využívajú kombináciu hlasného prednesu a pohybového prejavu pre vyjadrenie hnevu z nosných tém. Niekedy je výborným wellness pre dušu aj poriadne sa vykričať.

Inscenačný tím tvoria prevažne študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa na divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Inscenácia tak ponúka náhľad do prieniku tvorby naprieč katedrami tohto ročníka, dáva priestor utvoriť si názor na ich poetiku a štýl vyjadrovania. Ako tvorcovia tvrdia, práve inscenačný proces stmelil rôzne katedry dohromady.V rámci festivalu Zlomvaz môžete inscenáciu Umlčané vidieť v piatok, 10.6. o 12:30.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *